Nesne tabanlı programlama (Class – Object) ile Sınav (Quiz) Uygulaması

Python Python - Örnekler Yazılım
cevirici = {
  ord(u'I'): u'ı',
  ord(u'İ'): u'i',
  }

class sinavSinifi:
  def __init__(this,sorular):
    this.sorular = sorular
    this.puan = 0
    this.soruNo = 0
    this.soruSayisi = len(sorular)

  def soruGoster(this):
    if this.soruNo < len(this.sorular):
      print(f"Sorular - {this.soruNo + 1} / {this.soruSayisi}".center(100,"*"))
      soru = this.sorular[this.soruNo]
      print(f"{this.soruNo + 1}-) {soru.soruMetni}")

      for s in soru.soruSecenekleri:
        print("- " + s)

      cevap = input("Cevabınızı giriniz : ")
      this.cevapKontrol(cevap)
      this.soruNo+=1
      this.soruGoster()
    else:
      print("Sınav Bitti".center(100,"*"))
      this.puanGoster()


  def cevapKontrol(this,cevap):
    soru = this.sorular[this.soruNo]
    if soru.soruCevap.translate(cevirici).lower() == cevap.translate(cevirici).lower():
      print("Doğru".center(100,"*"))
      this.puan+=1
    else:
      print("Yanlış".center(100,"*"))
    
  def puanGoster(this):
    print (f"Puan : {this.puan}".center(100,"*"))
          

class soruSinifi:
  def __init__(this,soruMetni,soruSecenekleri,soruCevap):
    this.soruMetni = soruMetni
    this.soruSecenekleri = soruSecenekleri
    this.soruCevap = soruCevap


''' Soruların tanımlandığı yer. Buraya istediğiniz kadar soru ekleyebilirsiniz. '''

soru1 = soruSinifi("Türkiye'nin başkenti neresidir?", ["İstanbul","Ankara","İzmir","Antalya"],"Ankara")
soru2 = soruSinifi("Yüzölçümü en büyük ilimiz neresidir?", ["Ankara","Konya","Mersin","Kırıkkale"],"Konya")
soru3 = soruSinifi("40 plaka hangi ilimize aittir?", ["Bursa","Uşak","Nevşehir","Kırşehir"],"Kırşehir")
soruListesi = [soru1,soru2,soru3]

sinav1 = sinavSinifi(soruListesi)
sinav1.soruGoster()

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir