Matematik (Math) Kütüphanesi

Python Python - Örnekler Yazılım

Python programlama dilinde bir kütüphane 4 faklı şekilde tanımlanıp kullanılabilir. Aşağıda math kütüphanesi içerisindeki bazı fonksiyonların kullanım şekilleri verilmiştir. Kütüphane içerisindeki tüm koldarın ve kullanım şekillerini görmek için “dir” ve “help” kodlarını kullanabilirsiniz.

1. Versiyon

import math

# Matematik kütüphanesi içerisindeki kodları gösterir
print(dir(math))

# Matematik kütüphanesi içerisindeki kodların nasıl kullanıklarını gösterir
help(math)

# Örnekler

karekok = math.sqrt(49)     # Karekök hesaplar
print(karekok)

faktoriyel = math.factorial(5) # Faktöriyel hesaplar
print(faktoriyel)

yuvarlama1 = math.floor(5.8)  # Ondalık sayıları bir alt tam sayıya yuvarlar
print(yuvarlama1)

yuvarlama2 = math.ceil(5.8)   # Ondalık sayıları bir üst tam sayıya yuvarlar
print(yuvarlama2)

radyan = math.radians(90)    # Açının radyan değerini hesaplar
print(radyan)

sinus = math.sin(radyan)    # Girilen değerin sinüsünü verir.
print(sinus)

2. Versiyon: Bir kütüphaneye isim verebiliriz. Aşağıda math kütüphanesine “islem” ismini verip kodlama yaparken bu ismi kullandık.

import math as islem

# Matematik kütüphanesi içerisindeki kodları gösterir
print(dir(islem))

# Matematik kütüphanesi içerisindeki kodların nasıl kullanıklarını gösterir
help(islem)

# Örnekler

karekok = islem.sqrt(49)     # Karekök hesaplar
print(karekok)

faktoriyel = islem.factorial(5) # Faktöriyel hesaplar
print(faktoriyel)

yuvarlama1 = islem.floor(5.8)  # Ondalık sayıları bir alt tam sayıya yuvarlar
print(yuvarlama1)

yuvarlama2 = islem.ceil(5.8)   # Ondalık sayıları bir üst tam sayıya yuvarlar
print(yuvarlama2)

radyan = islem.radians(90)    # Açının radyan değerini hesaplar
print(radyan)

sinus = islem.sin(radyan)    # Girilen değerin sinüsünü verir.
print(sinus)

3. Versiyon: Bir kütüphaneyi “*” isareti ile eklediğimizde kütüphanenin içindeki fonksiyonları, kütüphane ismi kullanmadan kullanabiliriz.

from math import *

# Örnekler

karekok = sqrt(49)     # Karekök hesaplar
print(karekok)

faktoriyel = factorial(5) # Faktöriyel hesaplar
print(faktoriyel)

yuvarlama1 = floor(5.8)  # Ondalık sayıları bir alt tam sayıya yuvarlar
print(yuvarlama1)

yuvarlama2 = ceil(5.8)   # Ondalık sayıları bir üst tam sayıya yuvarlar
print(yuvarlama2)

radyan = radians(90)    # Açının radyan değerini hesaplar
print(radyan)

sinus = sin(radyan)    # Girilen değerin sinüsünü verir.
print(sinus)

4. Versiyon: Kütüphane eklerken kullanacağımız fonksiyonları belirtebiliriz. Bu versiyonda kütüphane tanımlarken ismini belirtmediğimiz fonksiyonları kullanamayız.

from math import sqrt,factorial,floor,ceil,sin,radians

# Örnekler

karekok = sqrt(49)     # Karekök hesaplar
print(karekok)

faktoriyel = factorial(5) # Faktöriyel hesaplar
print(faktoriyel)

yuvarlama1 = floor(5.8)  # Ondalık sayıları bir alt tam sayıya yuvarlar
print(yuvarlama1)

yuvarlama2 = ceil(5.8)   # Ondalık sayıları bir üst tam sayıya yuvarlar
print(yuvarlama2)

radyan = radians(90)    # Açının radyan değerini hesaplar
print(radyan)

sinus = sin(radyan)    # Girilen değerin sinüsünü verir.
print(sinus)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir