Girilen sayının Armstrong Sayı olup olmadığını söyleyen program

C - Örnekler C Programlama Yazılım

Tüm basamaklarındaki rakamların sayı değerlerinin küpleri toplamı,kendisine eşit olan sayılara “Armstrong sayı”denir.

Örneğin 371 sayısını inceleyelim.

371 = 33 + 73 + 13 = 27 + 343 + 1 = 371

371 sayısı Armstrong sayıdır.

#include <stdio.h>
#include <math.h>
main()
{
   int adet,gecici,sayi,toplam,kalan=0;
   printf("Bir sayi giriniz: ");
   scanf("%d",&sayi);
   gecici = sayi;
   while (gecici != 0) 
   {
     gecici = gecici / 10;
     adet++;
   }
   gecici = sayi;
   while(gecici != 0) // for(int i=0;i<adet;i++)
   {
     kalan = gecici % 10;
     toplam = toplam + pow(kalan,adet);
     gecici = gecici / 10;  
   }
   if (toplam == sayi)
     printf("%d Armstrong sayidir", sayi);
   else
     printf("%d Armstrong sayi degildir", sayi);
}

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir