Onluk Sayı Sisteminden İkilik Sayı Sistemine Çevirme

C - Örnekler C Programlama Yazılım
#include <stdio.h>
main()
{
   int kalan, adet=0, onlukSayi = 255;
   int ikilikSayi[100];
   tekrar:
   if(onlukSayi>=2)
   {
     kalan = onlukSayi % 2;
     ikilikSayi[adet] = kalan;
     adet++;
     onlukSayi = onlukSayi / 2;
     goto tekrar;
   }
   else
   {
     ikilikSayi[adet] = onlukSayi % 2;
   }
   printf("Ikilik sistemde sayi = ");
   for(int i=adet; i>=0;i--)
   {
     printf("%d",ikilikSayi[i]);
   }  
}

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir