TÜBİTAK – 2023 Bilim Olimpiyatları – Bilgisayar – A Kitapçığı – Soru 37

C Programlama Tübitak - Bilim Olimpiyat Soruları Yazılım

Soru : Aşağıdaki program parçası ekrana kaç tane ‘A’ karakteri yazar?

#include<stdio.h>
main()
{
	int i, j, n = 256;
	for (i=n;i>=1;i/=2)
	for (j=0;j<i;j++)
	printf("A\n");
}

Cevap : i döngü değişkeni sırasıyla 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 ve 1 değerlerini alır. Bu değerler görüldüğü üzere 20’dan 28’e kadar olan 2’nin kuvvetleridir. İçteki döngü her i değeri için i defa çalışır ve ekrana i tane A karakteri basar. Bu durumda ekrana basılan toplam A karakteri sayısı 20’dan 28’e kadar olan 2’nin kuvvetlerinin toplamıdır. Bu da 29-1 = 511’e eşittir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir