OpenCV Kütüphanesi ile Yüz Tanıma

Python Python - Örnekler Yazılım

Kodlar

import cv2         # opencv kütüphanesi
import datetime as dt    # zaman kütüphanesi
from time import sleep   # sleep - bekletme kütüphanesi  

yuz_cascade_dosyasi = cv2.CascadeClassifier("haarcascade_frontalface_default.xml")

videoKamera = cv2.VideoCapture(0)

while True:
  if not videoKamera.isOpened():
    print('Kamera başlatılamadı.')
    sleep(5)
    pass

  ret, frame = videoKamera.read()

  gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

  yuzler = yuz_cascade_dosyasi.detectMultiScale(
    gray,
    scaleFactor=1.1,
    minNeighbors=5,
    minSize=(30, 30)
  )

  # Tespit edilen yüzleri yeşil kare ile göster
  for (x, y, w, h) in yuzler:
    cv2.rectangle(frame, (x, y), (x+w, y+h), (0, 255, 0), 2)

  if len(yuzler) != 0:
    print("Tespit edilen yüzler : "+str(len(yuzler))+" - "+str(dt.datetime.now()))

  cv2.imshow('Video', frame)

  if cv2.waitKey(1)& 0xFF == ord('e'): # çıkış için e'ye basın
    break

videoKamera.release()  # Kamerayı kapat

cv2.destroyAllWindows() # Pencereyi kapat

Cascade Dosyalarını İndir

Not:

yuz_cascade_dosyasi = cv2.CascadeClassifier("haarcascade_frontalface_default.xml")

Cascade dosyalarını indirdikten sonra kameranınızın hangi nesneyi tanımasını istiyorsanız yukarıdaki kodu değiştirmeniz gerekiyor. Örnek : haarcascade_frontalface_default.xml => yüz tanıma için kullanılıyor.

OpenCV Kütüphanesi Yükleme Kodu : pip install opencv-python

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir