TÜBİTAK – 2023 Bilim Olimpiyatları – Bilgisayar – A Kitapçığı – Soru 40

Soru : B dizisi [ 1, -4, 3, 4, -2, 6, -5, 2] değerlerini içeren 8 elemanlı bir diziolsun. Aşağıdaki mystery fonksiyonu, mystery(B,0,7) şeklinde çağrılırsa hangideğeri döner? Cevap : Verilen mystery fonksiyonu verilen dizideki en büyük ardışık sayılar toplamını hesaplayan özyinelemeli bir fonksiyondur. İlk olarak mystery fonksiyonu dizinin ortasındaki indis olan m’yi hesaplar. Özyinelemeli olarak […]

İçeriği Oku

TÜBİTAK – 2023 Bilim Olimpiyatları – Bilgisayar – A Kitapçığı – Soru 39

Soru : Aşağıdaki programın çıktısı nedir? Cevap : f fonksiyonu x ve y’nin değerlerini değiştirmez, x ve y sırasıyla ilk değerleri olan 6 ve 30 olarak kalırlar. Fonksiyonun c parametresi p’nin değeri atanır, p ise z’nin adresiniiçermektedir. Fonksiyon içinde z’ye c işaretçisi ile erişilerek z’nin değeri 100 artar. Budurumda z’nin değeri 160 olur.

İçeriği Oku

TÜBİTAK – 2023 Bilim Olimpiyatları – Bilgisayar – A Kitapçığı – Soru 38

Soru : Aşağıdaki programın çıktısı nedir? Cevap : İlk for döngüsü ile A dizisi {8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1} değerleriyle doldurmuştur. Başlangıçta n değişkenine 0 atanmıştır, sonrasındaki iç içe döngülerde n’in değeri eklemelerle güncellenmektedir, yani n güncellenmekte olan bir toplamı ifade etmektedir. Dıştaki döngü değişkeni j, 0 ve 7 arasındaki değerleri alır. […]

İçeriği Oku

TÜBİTAK – 2023 Bilim Olimpiyatları – Bilgisayar – A Kitapçığı – Soru 37

Soru : Aşağıdaki program parçası ekrana kaç tane ‘A’ karakteri yazar? Cevap : i döngü değişkeni sırasıyla 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 ve 1 değerlerini alır. Bu değerler görüldüğü üzere 20’dan 28’e kadar olan 2’nin kuvvetleridir. İçteki döngü her i değeri için i defa çalışır ve ekrana i tane A karakteri basar. […]

İçeriği Oku