Girilen n adet sayının aritmetik ortalamasını bulan program

C - Örnekler C Programlama Yazılım
#include <stdio.h>
main()
{ 
   int n,sayi;
   float ortalama,toplam=0;
   printf("Kaç adet sayi girilecek: "); 
   scanf("%d",&n); 
   for (int i=1;i<=n;i++)
   {
     printf("%d.sayiyi giriniz: ",i);
     scanf("%d",&sayi);
     toplam = toplam + sayi;
   }
   ortalama = toplam/n;
   printf("Aritmetik ortlama: %f", ortalama);
}

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir