Girilen sayının asal olup olmadığını bulan program

Girilen sayının asal olup olmadığını bulan program

Girilen sayının asal olup olmadığını bulan program