Girilen sayının Palindromik Sayı olup olmadığını söyleyen program

Girilen sayının Palindromik Sayı olup olmadığını söyleyen program

Girilen sayının Palindromik Sayı olup olmadığını söyleyen program

 

Palindromik sayı, iki taraftan okunduğu zaman okunuş yönüyle aynı olan sayılardır.

Örnek: 1, 4, 8, 99, 101, 363, 4004, 9889, 13531 vb.

Asal palindromik sayılar:  2, 3, 5, 7, 11, 101, 131, 151, 181, 191,…. 
Karesel palindromik sayılar: 0, 1, 4, 9, 121, 484, 676, 10201, 12321, 14641, 40804...
Küpsel palindromik sayılar: 0, 1, 8, 343, 1331, 1030301, 1367631, 1003003001...