Girilen sayının çarpım tablosunu ekrana yazan program

Girilen sayının çarpım tablosunu ekrana yazan program

Girilen sayının çarpım tablosunu ekrana yazan program