C Programlama - goto Yapısı

C Programlama - goto Yapısı

C Programlama - goto Yapısı

isim:

......

......

// Buraya yazılmış kodlar olsun

......

if (kosul)

{

goto isim;

}

goto yapısında bir etiket kullanılır (isim). Program çalışmaya devam ederken goto koduna gelince goto koduna yazılmış etiketin bulunduğu satıra gider.


Soldaki örnekte if içine yazılmış bir goto kodu ve goto kodunun yanında isim etiketi var. if koşulu sağlanıp bilgisayar goto kodunu çalıştırdığında, program isim etiketini bulur ve çalışmasına oradan devam eder.


goto bir döngü değildir fakat döngü gibi de kullanılabilir.