C Programlama Dili - Koşullu İfadeler (if-else)

C Programlama Dili - Koşullu İfadeler (if-else)

C Programlama Dili - Koşullu İfadeler (if-else)

if kelimesinin Türkçe karşılığı "eğer" dir.

else kelimesinin Türkçe karşılığı olarak bir kaç kelime vardır. Programlama dillerinde "değilse", "aksi halde" gibi anlamları kullanılmaktadır.

Programlama dillerinde çalıştıracağımız kodları bir şarta veya şartlara bağlayabiliriz. İki değişkeni karşılaştırıp büyüklük, küçüklük, eşitlik...vb gibi karşılaştırmalar yapıp programın hangi kodları işleyeceğine karar veririz.

 

if (Koşul)

{

     Koşul sağlandığında buraya yazılan kodlar işleme alınır.

}

else

{

     Koşul sağlanmadığında buraya yazılan kodlar işleme alınır.

}

 

Örnek: İki değişkenimiz olsun: a ve b. Bu iki değişkeni karşılaştırıp karşılaştırma sonucuna göre

programı yönlendiririz.

 

a büyük b ise "a büyüktür b" yaz

değilse "a büyük değildir b" yaz

if (a > b) printf("a büyüktür b");

else printf("a büyük değildir b")


Örnek:

if (sayi >= 50)

     // sayı 50' den büyükse veya eşitse buraya yazılan kodlar işleme alınır

else if (sayi < 50 && sayi >= 25)

     // sayı 50 ile 25 arasında veya 25' e eşitse buraya yazılan kodlar işleme alınır.

else

     // yukarıdaki koşullar doğru değilse yani sayi 25' ten küçükse buraya yazılan kodlar işleme alınır.

 

 

Not: // işareti programlama dillerinde (genelde) yorum satırı olarak işlem yapar. Başına // işareti konulan satır derleyici (bilgisayar) tarafından işleme alınmaz. Yazılımcı kendine veya yazdığı programı inceleyecek insanlara açıklama yapmak için bu işareti kullanır.