ASCII Tablosu

ASCII Tablosu

ASCII Tablosu
ASCII Tablosu

ASCII Tablosu

 

ASCII Tablosundaki Karakterler

#include<stdio.h>
main() 
{
  char karakter;
  for (int i = 0; i < 256; i++) 
  {
   printf("%c ", karakter);
   karakter = karakter + 1;
  }
}

 

Girilen bir karakterin ASCII değerini bulmak

#include<stdio.h>
main()
{
  char karakter;
  printf("Bir karakter giriniz : ");
  scanf("%c", &karakter);
  printf("\n Girilen karakter = %c", karakter);
  printf("\n Girilen karakterin ASCII degeri %d", karakter);
}

 

Küçük harflerle girilen bir metnin büyük harflerle yazılması

#include<stdio.h>
#include<stdio.h>
main()
{
  char metin[25];
  printf("Kucuk harflerle bir metin giriniz = ");
  scanf("%[^\n]s",metin);
  for(int i=0; i<=strlen(metin); i++)
  {
   if(metin[i]>=97 && metin[i]<=122)
   {
     metin[i]=metin[i]-32;
   }   
  }
  printf("\n Girilen metnin buyuk harfle yazilmasi = %s",metin);
}

 

Büyük harflerle girilen bir metnin küçük harflerle yazılması

#include<stdio.h>
#include<stdio.h>
main()
{
  char metin[25];
  printf("Buyuk harflerle bir metin giriniz = ");
  scanf("%[^\n]s",metin);
  for(int i=0; i<=strlen(metin); i++)
  {
   if(metin[i]>=65 && metin[i]<=90)
   {
   	metin[i]=metin[i]+32;
   }   
  }
  printf("\n Girilen metnin kucuk harfle yazilmasi = %s",metin);
}